Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

10 april 2021 • Challenge 2021

Deelnemers Dutch Dairy Challenge 2021 bekend

Dat melkveehouders uit regio N-Limburg / O-Brabant willen werken aan de toekomst, dat blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de Dutch Dairy Challenge. Inmiddels hebben 25 melkveehouders kenbaar gemaakt dat zij dit voorjaar aan de slag willen gaan met een vernieuwend idee voor hun bedrijf. 8 a 10 teams mogen door en de inschrijving sluit op 14 februari. Maandagavond 8 februari is er een spreekuur ingeregeld.

Diversiteit

"Een keuze maken uit alle aanmeldingen voor deelname aan het programma was niet makkelijk", verteld Erik Koldewey van Courage en initiatiefnemer van het eerste uur. "De aanmeldingen van de melkveehouders waren gelukkig heel divers. Van verbreding van het huidige verdienmodel tot echt vernieuwende sector-overstijgende plannen. Ook zagen we verschillende ideeën voorbij komen die bijdragen aan oplossingen voor emissie- en stikstofproblematiek en ambities om de brug tussen boer en burger te slaan."

Impact

De organisatie heeft alle aanmeldingen beoordeeld op basis van potentiële vernieuwende impact voor het bedrijf van de melkveehouder, maar ook gekeken naar de potentie van het idee voor breder draagvlak in de sector. "We hebben onder andere gekeken naar de maatschappelijke/sociale impact, het verandervermogen, de impact op de omgeving, ecologische en landschappelijke waarde en natuurlijk de economische kant. Het idee moet uiteraard onder de streep ook financieel van waarde zijn voor de melkveehouder", aldus Koldewey.

Deelnemers 2021

Acht melkveehouders gaan de komende tijd aan de slag om hun idee meer handen en voeten te geven. Het gaat om vier Limburgse en vier Brabantse bedrijven. Op de website van het initiatief staat een omschrijving van de ideeën, de melkveehouders achter het idee en de coaches.

Overzicht deelnemers 2021

Initiatiefnemers en regiopartners

De Dutch Dairy Challenge is een initiatief van zes partijen: FrieslandCampina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Courage, Imagro en de kennisalliantie Challenge Based Learning EWUU (Universiteiten van Wageningen Eindhoven en Utrecht). Daarnaast werkt het initiatief samen met partners uit de regio voor de pilot van het initiatief in 2021: Agrifirm, HAS Hogeschool, LLTB, Provincie Limburg, Stuurgroep LIB en ZLTO.

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst