Regiopartners Dutch Dairy Challenge 2021

De Dutch Dairy Challenge 2021 trappen we af in regio Noord-Limburg / Oost-Brabant.
Hiervoor werken we samen met zes regionale partners:

 

Agrifirm

Agrifirm is een coöperatie waarin meer dan 10.000 Nederlandse veehouders en telers hun krachten hebben gebundeld. Wilco de Bruin, ondernemerscoach bij Agrifirm Exlan, is als coach verbonden aan een van de acht deelnemende teams.

LLTB

De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) is de belangenbehartiger van agrariërs in Limburg. Didy Arnold is namens de LLTB als coach verbonden aan één van de acht deelnemende teams.

Provincie Limburg

De kern van de Dutch Dairy Challenge sluit goed aan bij het nieuwe beleidskader van Provincie Limburg 'Limburgse landbouw- en agrifoodsector 2020-2023 - Koers naar de toekomst'. Hierin heeft de provincie de centrale ambitie geformuleerd: 'Het verder versterken van de positie als toonaangevende agrarische regio die duurzame oplossingen voor maatschappelijke opgaven biedt.' 

Stuurgroep LIB

De Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord-Brabant (Stuurgroep LIB) is een samenwerkingsverband van de Provincie Noord-Brabant en de ZLTO met als doel gezamenlijk te werken aan een duurzame en vitale land- en tuinbouw die bijdraagt aan de kwaliteit van het platteland. 

ZLTO

De Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO) is de belangenbehartiger van agrariërs in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland. 

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is een opleidings- en expertisecentrum in Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee vestigingen: Den Boch en Venlo. Studenten aan HAS Hogeschool werken mee aan de ideeën van de melkveehouders.