Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Open Studenten Challenge

Zuivel is iets waar we in Nederland trots op zijn en om bekend staan, maar hoe maken we de transitie naar een duurzame zuivelindustrie? Wat zijn de uitdagingen waar we voor staan en hoe pakken we deze uitdagingen aan?

In een interdisciplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven ga je aan de slag met de vraag: ‘Hoe blijven melkveebedrijven in de toekomst bestaan, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier, vanuit het perspectief van de dieren, het milieu en de boeren?’

Deze challenge is gericht op derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten van alle opleidingen aan onze alliantie instellingen in Eindhoven, Wageningen en Utrecht.

Meer info

Deelnemers 2024 

DE KALVERSECTOR FUTURE-PROOF - Sari Blonk & Maybritt Horsch

Het omlaag brengen van het antibiotica gebruik in de kalversector blijk een complexe opgave. Daar zijn nog extra uitdagingen voor de melkveehouder bijgekomen nu de nieuwe Wet Dier huisvesting op het melkveebedrijf lijkt te gaan verlengen. Maar twee enthousiaste studentes van de Wageningen Universiteit besloten de uitdaging aan te gaan!  In gesprek met experts uit de sector en de melkveehouders die meedoen aan de Dutch Dairy Challenge gaan zij hét knelpunt in de keten bloot proberen te leggen. Vervolgens zullen ze een concept ontwikkelen om een nieuwe toekomstvisie voor de kalversector neer te zetten. Loop met ons mee en ontdek hoe deze uitdagingen nieuwe kansen bieden voor de sector! 

Lees hier meer

 

Veelgestelde vragen

Je gaat in een interdiscliplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven aan de slag met de vraag: 'Hoe blijven melkveebedrijven in de toekomst bestaan, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier, vanuit het perspectief van de dieren, het milieu en de boeren?' Het programma bestaat uit vier live-evenementen in combinatie met meer flexibele blended leeractiviteiten.

Studenten van diverse universiteiten kunnen inschrijven voor de Dutch Dairy Studenten Challenge. Je werkt in multidisciplinaire teams aan het vraagstuk. De voertaal binnen de challenge is Engels.

De challenge kan gekozen worden als vak. De totale studiebelasting bedraag 6,0 ECTS. Kijk voor meer informatie op de website van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht.

Deze challenge is gericht op derdejaars bachelorstudenten en masterstudenten van alle opleidingen aan alliantie instellingen in Eindhoven, Wageningen en Utrecht. Kijk voor meer informatie op de website van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht.

Aanmelden voor de Open Studenten Challenge 2022 verloopt via de website van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht. Ook voor praktische vragen kun je daar terecht. Ga naar de website van de alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht.

Je gaat in een interdiscliplinair team van studenten en in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven aan de slag met de vraag: 'Hoe blijven melkveebedrijven in de toekomst bestaan, op een gezonde, duurzame en economisch haalbare manier, vanuit het perspectief van de dieren, het milieu en de boeren?' Het programma bestaat uit vier live-evenementen in combinatie met meer flexibele blended leeractiviteiten.

Initiatiefnemers

Partners