Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Editie #1 - 2021

'Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?' Die vraag stond centraal in de pilot-editie van de Dutch Dairy Challenge in de regio Noord-Limburg/Oost-Brabant. Negen melkveehouders en hun teams namen deel aan het 100-dagen innovatieprogramma en presenteerden hun plannen in het kader van 'Houden van koeien in 2050' tijdens de finale aan de jury.

Scroll naar beneden om de deelnemers en de finale te bekijken.

WINNAAR 2021

Melkveehouder Kees Peeters en zijn team winnen met het idee 'met hooi betere melk'.

Lees verder

PUBLIEKSPRIJS 2021

Met ruim 500 van de 1.200 stemmen ging de publieksprijs naar melkveehouders Mark van Lipzig en Ineke Haast uit Velden.

Lees verder

Alle deelnemers 2021

Afserveren naar Opwaarderen

Het melkveebedrijf, verscholen als een groen eiland midden in Nationaal Park ‘de Maasduinen’, ziet kansen om afgemolken koeien (koeien die geen melk meer geven) extra functies te geven. Nu worden deze koeien vaak naar een anoniem slachthuis gebracht, terwijl het vlees van deze kwalitatief goed gevoerde koeien ook perfect lokaal afgezet kan worden. Daarbij komt dat een koe van deze melkveehouder hierdoor nog van een mooi ‘pensioen’ kan genieten als natuurbeheerder in het aangrenzende natuurgebied. De melkveehouder ziet dit als een transitie van zijn rol als boer naar gastheer van het land, de Landwaard.

Melkveehouder: Rik Zeegers, Wellerlooi

BoerenalsBuur

Het melkveebedrijf toekomstbestendig maken door met Natuurinclusieve landbouw op een verantwoorde manier gewassen te telen en het bedrijf uit te breiden met kleinschalige duurzame veehouderijconcepten. Met de producten van het bedrijf wil de melkveehouder, welke boert aan de rand van de stad, een wekelijks variërend pakket boerderijproducten aanbieden aan consumenten binnen een staal van 3 km van het bedrijf. Daarnaast biedt de boerderij een fijne vergader- en leerplek in het groen. Mede door een verdere verbreding van het verdienmodel hoopt de melkveehouder bij te dragen aan verbinding tussen de boerderij en de nabije (stedelijke) omgeving.

Melkveehouder: Peter van den Broek, Waalre

Experience center

De melkveehouders willen in het kader van 100% transparantie een beleving maken van de boerderij. Letterlijk ondernemen in een glazen huis. Op dit moment kunnen voorbijgangers al 365 dagen per jaar meekijken in de stal vanaf een speciaal kijkpunt. In de toekomst willen ze het bedrijf uitbreiden tot een modern Experience Center. Hier worden de producten geproduceerd en kunnen mensen terecht voor een beleving van het bedrijf, de agrarische sector en de landschappelijke omgeving. Compleet met horeca, winkel, speeltuin, kinderboerderij, workshops en educatieve activiteiten. 

Melkveehouders: Mark van Lipzig & Ineke Haast, Velden
In contact komen met de melkveehouders? Vul het contactformulier in.

Ikfinancierlandbouwgrond.nl

Het is een maatschappelijke wens om de melkveehouderij te extensiveren en meer lokale kringlopen te sluiten. Financiering van grond via de traditionele weg is een uitdaging, o.a. door de stijgende grondprijzen. Een particulier gefinancierd grondfonds biedt hiervoor een oplossing. Het grondfonds koopt landbouwgrond en geeft deze in gebruik aan een melkveebedrijf. Tevens kan het fonds eisen stellen m.b.t. duurzaamheid en grondgebruik. Particulieren ontvangen een rentevergoeding. Zo creëren we meer verbinding tussen boer en burger, geven we invulling aan maatschappelijke wensen en zorgen we ervoor dat de melkveehouderij verder kan verduurzamen en ontwikkelen.

Melkveehouder: Emiel de Bruijn, Haps

Tank de kringloop rond

Via membraan destillatie water uit de mest halen, welke middels peilgestuurde drainage wordt teruggebracht naar de akkers. De dikke fractie wordt ingezet als bodemverbeteraar. Op deze manier wordt de kringloop gesloten en is er minder transport van mest en ook minder aanvoer van chemische kunstmest nodig. Dit zorgt tevens voor een vermindering van chemicaliën in de bodem en het voedsel. Het water is tevens geschikt voor de productie van waterstof, waarmee de boer (in eerste instantie) zijn eigen auto’s en tractoren van duurzame brandstof kan voorzien.

Melkveehouder: Ben Alders, Overloon

Toffee Grass

Grashooi uit natuurgebieden opwaarderen naar hoogwaardig voer voor melkvee. Rondom natuurgebieden is een drang naar extensivering en behoud van graslanden. Met een vernieuwende conserveringsmethode kan het gewonnen gras uit deze gebieden worden omgezet naar hoogwaardig voer voor melkvee. Voer waarvan de smakelijkheid én de benutting aanzienlijk wordt verhoogd. Dit kan een manier zijn om Natuurinclusieve landbouw meer rendabel te maken voor de melkveehouder.

Melkveehouder: Bennie Aarts, Leveroy

Zandlopers

Een omgeving creëren die optimaal is ingericht op het genetische potentieel van de koe. Enerzijds betekent dit koeien houden die zo lang mogelijk ‘meegaan’ (langere levensduur) en de mest van de koeien optimaal benutten m.b.v. een zand-mest scheider. Anderzijds willen de melkveehouders met de inrichting van een welzijnsstal de hoogste gezondheid nastreven om zo het optimale uit de koe te halen. Onder andere door aanpassingen in de stal, met zand in de ligboxen en eventueel een rubberen vloer. Als melkveehouderij kunnen we hier een wereldprestatie van formaat van maken.

Melkveehouders
- Rob van Creij, Haps
- Mart Arts, Overloon

Met hooi betere melk

De Hooimelkmethode is een kans voor de toekomst van de melkveesector. De melkveehouder kent deze methode uit Zwitserland en beschikt over een geschikte stal voor de toepassing ervan. Op dit moment is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer met een combinatie van mais en gras. Het mais wil de melkveehouder vervangen voor kruidenrijk grasland en het gras drogen om in de winter te kunnen voeren. Dit zorgt tevens voor meer eiwit van eigen land, een betere bodem die meer water vasthoudt met minder uitspoeling, een betere verteerbaarheid voor koeien en daardoor minder uitstoot in de mest.

Melkveehouder: Kees Peeters, Kessel
In contact komen met de melkveehouder? Vul het contactformulier in.

Bekijk de video

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst