Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Deelnemers 2024

Acht deelnemers zijn geselecteerd om samen met een coach en studenten het ruwe idee op te werken naar een realiseerbaar plan. Benieuwd naar de ideeën? 

Scroll naar beneden om de deelnemers te bekijken.

 

Bekijk hier de aftermovie

Deelnemers 2024

CALS

Het idee is om door middel van data in AI preventief te kijken wanneer een koe ziek wordt. Dit gebeurt door middel van een stoplicht. Rood betekend dat er een acuut probleem is, waarbij een snelle aanpak nodig is. Voor oranje geldt dat er minder haast bij is, maar dat het goed is als er naar de koe gekeken wordt. Bij groen is de koe gezond en is iedereen tevreden.

GasD'rop

Het idee is om mest zo snel mogelijk uit de stal te halen en gasdicht op te slaan zodat er zo min mogelijk methaan en ammoniak vrij komt. Bij de opslag en verwerking van mest komen geen emissies meer vrij. ‘Dat is beter voor de koeien, voor de mensen en het milieu.’ Daarnaast wordt in dit idee via een mini-vergister en gasverwerkingsinstallatie het gas geschikt gemaakt om als groen gas toe te voegen aan het gasnet.

 

Peter van Roessel

Healthy dAIry

Door middel van het koppelen van data van verschillende leveranciers, met behulp van kunstmatige intelligentie, aangevuld met meerdere algoritmes, moet het volgens de melkveehouder mogelijk zijn om een voorspelling te doen wanneer een koe ziek wordt. Er wordt onder meer rekening gehouden met weidegang, activiteit, melkproductie- en kwaliteit.

 

Pieter Hoenderken

HolyCow

Deze jonge melkveehouder maakt al langere tijd video’s voor sociale media (TikTok) om draagvlak te creëren voor de sector. Hij legt daarin kort uit welke keuzes waarom gemaakt worden in de veehouderij. Door mee te doen aan de Dutch Dairy Challenge wil Romme een professionaliseringsslag maken waardoor hij echt de verbinding kan leggen tussen sector en burgers.

 

Bram Romme

Natuurbalans

Het idee is om de stal in te richten op een diervriendelijke manier waardoor we de dunne en dikke fractie gelijk kunnen scheiden. De dikke fractie wordt gebruikt om energie uit te halen. Het overgebleven substraat wordt gebruikt voor de bodem op het land. Dit zorgt voor een goede bodem diversiteit en waterkwaliteit. 

 

Cor de Groot

Ommissie

In dit idee wordt de bodem als luchtwasser gebruikt. Via een drainagesysteem wordt lucht in de bodem geblazen. Zuurstof is goed voor het bodemleven. Ammoniak komt vrij voor de wortels. Methaan kan in de bodem omgezet worden in CO2 en water. ‘Van broeikasgas ga je naar voeding via drainage’, is het idee. Tegelijkertijd verkleint het de emissies uit mest.

 

Stan & Lynn Bosman

Van STANK naar DANK

Struviet is al een bekend product uit de rioolwaterzuivering. Vanuit dit idee wordt gekeken of struviet ook te winnen is vanuit dierlijke mest. Mest wordt hiermee ‘opgewaardeerd’ tot hernieuwbare bron van fosfaat. De fosfaatvoorraad op aarde is eindig. De grondstof wordt gewonnen uit mijnen buiten de EU, vooral in Marokko. Tegelijkertijd wordt ook een ander probleem aangepakt. In de mestwetgeving is fosfaat vaak de beperkende factor. Door fosfaat uit de mest te onttrekken, kan er meer stikstof en kali worden bemest. Er hoeft daardoor bovendien minder kunstmest gebruikt te worden.

 

Harm & Maartje van Kessel

Wekelijkse kringloopwijzer

Deze melkveehouder vindt het een gemiste kans dat informatie uit KringloopWijzer altijd pas achteraf bekend is. Het is nu alleen geschikt als evaluatiemiddel, maar niet als middel om tijdens het seizoen bij te sturen. Hier wil hij graag verandering in brengen door middel van een applicatie waarbij kringloopgegevens actueel beschikbaar zijn. ‘Door data te verbinden, kun je korter op de bal gaan zitten’,  is zijn gedachte.

 

Robin Walvoort

Studenten 2024

De Kalversector Future-Proof

Het omlaag brengen van het antibiotica gebruik in de kalversector blijk een complexe opgave. Daar zijn nog extra uitdagingen voor de melkveehouder bijgekomen nu de nieuwe Wet Dier huisvesting op het melkveebedrijf lijkt te gaan verlengen. Maar twee enthousiaste studentes van de Wageningen Universiteit besloten de uitdaging aan te gaan!  In gesprek met experts uit de sector en de melkveehouders die meedoen aan de Dutch Dairy Challenge gaan zij hét knelpunt in de keten bloot proberen te leggen. Vervolgens zullen ze een concept ontwikkelen om een nieuwe toekomstvisie voor de kalversector neer te zetten. Loop met ons mee en ontdek hoe deze uitdagingen nieuwe kansen bieden voor de sector! 

 

Sari Blonk & Maybritt Horsch

Initiatiefnemers

Partners