Partners Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van zes partijen. De ambitie om melkveehouders te helpen met vernieuwingen op het eigen bedrijf en vernieuwing van de melkveesector in de breedte.

Courage

Courage is sinds 2004 de innovatieorganisatie van de melkveesector. Courage bedenkt, ontwerpt en realiseert concepten die de Nederlandse melkveehouderij sterker maken. Als inspirator, initiator, makelaar en regisseur. Daarnaast is Courage een netwerkorganisatie waarin partijen van binnen én buiten de sector bij elkaar komen.

Bezoek website

 

Rabobank

Carin van Huët, Rabobank directeur Food en Agri Nederland: ‘Vanuit onze agrarische oorsprong kent Rabobank de landbouw en voedselindustrie als geen ander. Nederlandse agrariërs worden wereldwijd erkent als innovatieve, productieve voorlopers. Niet voor niets zit de sector al volop in de transitie naar toekomstbestendige voedselproductie, ook de melkveehouderij. Wij steunen duurzame koplopers in de sector en willen andere ondernemers helpen duurzame maatregelen te nemen en verder uit te bouwen’. Daarom steunen wij de Dutch Dairy Challenge.

Lees meer over onze visie op de land- en tuinbouw in 2030

 

FrieslandCampina

FrieslandCampina is een van de grootste zuivelondernemingen in de wereld. FrieslandCampina levert consumentenproducten, producten voor de professionele markt, ingrediënten en halffabricaten voor producenten van kindervoeding, de voedingsmiddelenindustrie en de farmaceutische sector. Via de Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. zijn leden-melkveehouders gezamenlijk eigenaar en toezichthouder van de onderneming. 

Bezoek website

 

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Het ministerie van LNV werkt aan duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Het ministerie maakt zich sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord. En werkt aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden.

Bezoek website

 

Imagro

Nieuwe perspectieven voor agri, food & leefomgeving

Imagro is al meer dan 25 jaar een creatief bureau voor verandering en vernieuwing in de niches agri, food en leefomgeving. Stuk voor stuk sectoren die worstelen met transities. Met een cross-sectorale kijk en sectorspecifieke kennis slaan we bruggen, zetten we strategie om in creatieve concepten en leggen nieuwe verbindingen. 

Bezoek website

 

Alliantie TU/e, WUR, UU, UMC Utrecht

De alliantie van Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en Universitair Medisch Centrum Utrecht bereidt hun studenten en professionals voor op de toekomst. Het samenwerkingsverband tussen de vier instellingen stimuleert nieuwe innovatieve onderwijsvormen, zoals Challenge Based Learning. Hierbij werken studenten uit verschillende disciplines met elkaar en met maatschappelijke partners samen aan daadwerkelijke problemen uit het bedrijfsleven of de samenleving. Door hiervoor oplossingen aan te dragen creëren studenten al tijdens hun studie impact en verwerven ze vaardigheden die later van pas kunnen komen. 

Bezoek website