Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Char goes far

Wist je dat je met het verwarmen van je mest een waardevolle grondstof kunt creëren? Dit project kijkt naar de mogelijkheden van biochar om de overschotten aan mest op een boerderij te beheersen en de bodemkwaliteit te verbeteren. Door uit mestoverschotten een waardevolle bodemverbeteraar te maken, kan biochar het ver schoppen.

 

English

Did you know that you can actually create a valuable resource if you heat your manure? This project looks into the potential of biochar to manage the manure excess on a farm and improve soil quality. By creating a valuable soil conditioner from excess manure, char has the potential to go far.

Deel dit bericht

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst