Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Nature dairy

Harm en Jasper Ziel - Jarco van Koulil

Wij zijn Harm en Jasper Ziel en Jarco van Koulil uit Ens, de Noordoostpolder. Wij gaan regeneratief boeren! We gaan voor een bodem die weer zelf het werk doet; een bodem die ons voedt. Regeneratief boeren is voor ons geen niche! Het biedt toekomst voor veel meer melkveehouderij- en akkerbouwbedrijven. Daarom nodigen we onze coöperaties uit, om dit samen met ons op te pakken.  

 

Aandacht voor de bodem
Regeneratief boeren start bij de bodem. Een gezonde bodem maakt nutriënten beter beschik¬baar, houdt meer water vast en is veel weerbaarder tegen droogte. Als we het bodemleven her¬stellen, hebben we minder kunstmest, minder gewas¬bescherming, minder grondbewerking en dus minder diesel nodig. Dat is goed voor onze bedrijven én goed voor de natuur.

Nu hebben we de kans
Flevolandschap biedt ons de unieke kans om 62,5 hectare te pachten op Schokland, een eeuwenoud cultuur-historisch erfgoed. Daar kunnen we in de praktijk met regeneratief boeren aan de slag. We gaan leren wat het vraagt en gaan laten zien dat het kan. Als eerste moeten we de bodem gezond krijgen. Daarvoor krijgt de grond eerst rust, met een zeer kruidenrijk grasmengsel. Daarna brengen we de bodem stap voor stap weer in goede productie.

Wij kiezen voor toekomst
We geloven in regeneratief boeren, voor de toekomst van ons bedrijf. Maar we zijn niet naïef. We weten dat de bodem tijd nodig heeft om te herstellen. Wij zien dat we moeten leren anders te boeren. Onze productie per hectare en per koe zal dalen en we zullen ook vast fouten maken. De omslag zal tijd en energie vragen en we gaan zeker leergeld betalen. Toch maken we deze stap, hoe dan ook! Dat doen we omdat we er toekomst in zien. Voor ons bedrijf én voor de sector.

Wat geloven in samen
Wij geloven ook in samenwerking. Samenwerking met onze coöperaties heeft er altijd voor gezorgd, dat wij konden doen waar we goed in zijn. Als boer konden we ons richten op onze bedrijfsvoering: de zorg voor onze bodem, onze gewassen, onze koeien en ons product. Onze coöperaties zorgden voor kennis, basismaterialen, verwerking en een goede afzet. Samenwerking met de coöperaties zorgde voor een goed verdienmodel voor onze bedrijven. Gaan onze coöperaties die rol ook spelen in de volgende stap van ons bedrijf? Kiezen zij ook écht voor toekomst? Kunnen en willen ze ook nu onze partner zijn voor afzet, financiering en ontwik¬keling? Niet alleen in woorden, maar ook in daden?
 
Onze challenge
Beste FrieslandCampina, Agrifirm, Cosun en Rabobank, door regeneratief te gaan boeren, bouwen we aan een toekomstbestendig verdienmodel voor onze bedrijven Wij willen geen niche opzetten! Jullie kunnen ons helpen: met meer waarde in de afzet, met een goede financiering van de overgangs­periode en met een eerlijke verdeling van risico’s in de keten.
 
Als we dit met jullie doen; dan leren we samen hoe je de omslag maakt naar een regeneratief bedrijf. Dan bouwen we samen praktische kennis op over deze toekomst­bestendige manier van boeren. En ontdekken we samen hoe jullie nog veel meer bedrijven in deze verandering kunnen ondersteunen”.

 

Bekijk de pitchvideo van Harm

Stem op mij

Harm en Jasper Ziel hebben een melkveebedrijf met 47 melkkoeien, 37  hectare gras en mais en 20 hectare bouwland. Jarco van Koulil heeft een akkerbouwbedrijf van 80 hectare. Ze werken al twee generaties samen.

In een gezamenlijk bouwplan verbouwen ze gras, mais, granen en aardappelen. Ze zien dat daarbij de afhankelijk van kunstmest, gewasbescherming en energie groeit. De kosten op de bedrijven nemen zo toe, maar de inkomsten stijgen niet mee. Uiteindelijk is dit niet houdbaar.

Daarom werken ze samen aan een meer toekomst-bestendige aanpak: ze gaan regeneratief boeren

Deel dit bericht

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst