Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

BoerenalsBuur

Het melkveebedrijf toekomstbestendig maken door met Natuurinclusieve landbouw op een verantwoorde manier gewassen te telen en het bedrijf uit te breiden met kleinschalige duurzame veehouderijconcepten. Met de producten van het bedrijf wil de melkveehouder, welke boert aan de rand van de stad, een wekelijks variërend pakket boerderijproducten aanbieden aan consumenten binnen een staal van 3 km van het bedrijf. Daarnaast biedt de boerderij een fijne vergader- en leerplek in het groen. Mede door een verdere verbreding van het verdienmodel hoopt de melkveehouder bij te dragen aan verbinding tussen de boerderij en de nabije (stedelijke) omgeving.

Melkveehouder: Peter van den Broek, Waalre

Deel dit bericht

Initiatiefnemers

Partners