Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

10 maart 2021 • Challenge 2021

Meer dan 30 aanmeldingen voor Dutch Dairy Challenge

Dat melkveehouders uit regio N-Limburg / O-Brabant willen werken aan hun toekomst, blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de Dutch Dairy Challenge. In totaal hebben 32 melkveehouders kenbaar gemaakt dat zij dit jaar aan de slag willen met een vernieuwend idee voor hun bedrijf. De komende weken bepaalt een selectiecommissie, bestaande uit afgevaardigden van de initiatiefnemers, welke 8 à 10 aanmeldingen kunnen rekenen op een intensieve begeleiding en een persoonlijke coach om het idee in 100 dagen op te werken tot een praktijkrijp initiatief.   

Er komt veel op de melkveehouderij af. Om melkveehouders een handelingsperspectief te geven hebben initiatiefnemers een competitie voor koeienboeren opgezet in de regio Noord Limburg en Oost Brabant. Doel is om binnen het thema ‘’Houden van Koeien in 2050’’, melkveehouders uit te dagen om met innovaties of vernieuwingen te komen.

Doelstelling behaald

De competitie voorziet in een behoefte, zo blijkt uit het aantal aanmeldingen. 32 koeienboeren hebben zich inmiddels aangemeld om een extra verdienmodel te onderzoeken naast het hoofdinkomen veelal gebaseerd op melkgeld. De organisatie mikte op een aantal van 30-50 aanmeldingen. “Dat we het eerste jaar al geslaagd zijn om deze doelstelling te behalen laat zien dat de melkveehouderij wil innoveren, fantastisch om te zien”, zegt Roger Engelberts, één van de initiatiefnemers en directeur Imagro.

Uiteenlopende ideeën

Houden van Koeien in 2050. Dat is het thema van de piloteditie Dutch Dairy Challenge 2021 voor regio Noord-Limburg/ Oost-Brabant. Het initiatief daagt de sector, in het bijzonder melkveehouders, uit om aan de slag te gaan met waardecreatie voor het eigen bedrijf. "Praktijk-innovatie en ondernemerschap blijkt de meest succesvolle weg naar een duurzame toekomst van de melkveehouderij. Zoeken naar waarde vanuit een economisch én maatschappelijk perspectief. De melkveehouderij levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheid van mensen, aan welvaart en welzijn, maar dat wordt vaak niet betaald via de melkprijs’’, zegt Roger Engelberts. De aanmeldingen zijn heel uiteenlopend. "Van technische ideeën voor bijvoorbeeld duurzame stalsystemen tot oplossingen om stikstof te reduceren of een idee voor verbreding van het verdienmodel. Diversiteit is het beste wat de melkveehouderij kan overkomen en veelkleurigheid blijft toch de kracht van de melkveesector’’, aldus Roger Engelberts.

Start april

Door Corona is de organisatie genoodzaakt het programma anders vorm te geven dan aanvankelijk gedacht. “Momenteel zijn we bezig om een hybride vorm van het innovatietraject uit te werken, waarbij zowel (kleinschalige) fysieke ontmoetingen als online ontmoetingen zullen plaatsvinden”, legt Engelberts uit. Voor de melkveesector is dat een extra uitdaging, melkveehouders zijn over het algemeen niet gewend om uren in een online overleg te zitten. Echter is de organisatie ervan overtuigd dat dit geen belemmering hoeft te zijn voor het proces. “We hebben inmiddels al ruim een jaar ervaring met het leiden van online sessies voor een grote diversiteit aan doelgroepen en weten door de ervaring dat het voor iedereen kan werken”. De organisatie van de challenge geeft aan half april van start te kunnen gaan met het 100-dagen innovatietraject. Covid-19 staat de innoverende melkveesector niet in de weg. “De melkveehouders willen nu aan de slag. Dat heeft het leeuwendeel van de inschrijvers kenbaar gemaakt, die allemaal één voor één zijn nagebeld om hun inschrijving toe te lichten. Dat zegt genoeg over het ondernemende karakter van deze boeren”, glimlacht Erik Koldewey trots, één van de andere initiatiefnemers.

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst