Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

03 november 2022 • Challenge 2021 • Challenge 2022

Inspiratielunch met DDC winnaar 2021 Kees Peeters

In juli 2021 won Kees Peeters de allereerste Dutch Dairy Challenge met met zijn idee ‘met hooi betere melk’. Peeters streeft naar een hogere gezondheid en daarmee langere levensduur voor zijn koeien door het voeren van hooi van eigen bodem. Hij won onder meer een inspiratielunch met personen uit zijn eigen netwerk en uit het netwerk van de DDC initiatiefnemers.

Door corona is de inspiratielunch meermalen verzet. Op donderdag 27 oktober was het eindelijk zo ver en kon het gezelschap samenkomen bij een door Kees gekozen restaurant, dichtbij Kees’ Wondere Weitje, een weide met hoog afslibbaar en mineralisch gehalte aan de Maas, welke hij bijzondere eigenschappen toedicht. De veestapel van Kees is zorgvuldig gefokt en heeft een robuust karakter met een voor Nederlandse begrippen zeer lange levensduur. ,,Voordat je van een kalf een koe hebt gefokt die melk geeft ben je al € 2000,-  verder. Echte duurzaamheid is een lange levensduur voor mijn koeien.’’ Met een gemiddelde van 8 a 9 lactaties en bijna dertig 100.000 literkoeien op zijn naam bewijst Kees dat zijn visie loont.

Tijdens de lunch is samen gespard over innovaties in de melkveehouderij en over mogelijke vervolgstappen voor Kees om zijn idee weer een stap verder te brengen van droom naar daad.  ,,Eerlijk gezegd weerhoudt het economisch tij van dit moment mij ervan om het idee verder uit te werken. Ik heb het even geparkeerd. Mijn droom is hooimelk als Limburgs streekproduct.’’ Dat neemt niet weg dat het DDC traject hem veel gebracht heeft: ,,Het was interessant om veel mensen te ontmoeten en over ideeën te spreken en van gedachten te wisselen. Ik heb nieuwe kennisbronnen ontmoet en dat heeft me inzichten en contacten opgeleverd voor de toekomst. Ik kan de Dutch Dairy Challenge iedere melkveehoud(st)er met een innovatief idee aanbevelen!’

Initiatiefnemers

Partners