Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Dagontmesting melkvee

Thijs Veltkamp

Melkvee- en zeugenhouder Thijs Veltkamp uit Diepenheim denkt dat de melkveehouderij toe is aan een vernieuwend idee om emissies te beperken en het koecomfort en de veiligheid te vergroten. ‘De huidige emissiearme vloeren geven te veel problemen.’

"Melkveehouderij toe aan vernieuwend idee". 

Veltkamp denkt zelf na over hoe hij zijn toekomstige stal wil inrichten en bouwen. ‘Het idee dat ik heb, is minder geschikt voor bestaande stallen en meer voor nieuwbouw. Dat komt omdat de constructie toch wel flink aangepakt moet worden.’ In het concept dat hij in ruwe lijnen bedacht, zou een gewone roostervloer moeten komen. Daaronder komt een tweede vloer. Tussen die vloeren wordt de mest minimaal een keer per dag afgevoerd zodat er zo min mogelijk emissies zijn. ‘Dagontmesting is een vernieuwend idee in de melkveehouderij’, ziet hij. ‘In andere sectoren is het al wel gebruikelijk.’

Problemen

Zijn idee is mede ingegeven omdat Veltkamp problemen ziet met de huidige systemen voor emissiearme vloeren. ‘Er zijn problemen met de veiligheid, zoals ontploffingen door gasvorming. Daarnaast zijn er al vloeren afgekeurd omdat ze toch niet voldoen aan de eisen.

Verder zijn de huidige emissiearme vloeren vaak niet comfortabel voor de koeien doordat ze glad zijn. Er zijn gewoon veel problemen mee. Een roostervloer is gewoon beter.’

Veltkamp verwacht dat het stalklimaat door bij zijn werkwijze ‘voor koe en boer’ verbetert. Een roosterschuif is belangrijk voor een vlotte afvoer van de mest. Hij ziet ook mogelijkheden om een monovergister aan het systeem te koppelen, ‘om de methaanemissie nog sterker te reduceren’. Het idee van een dubbele vloer heeft hij gezien in de varkenshouderij. In de ogen van Veltkamp is het slim om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande technieken.

 

Geschreven door onze mediapartner Nieuwe Oogst. 

Deel dit bericht

Initiatiefnemers

Partners