Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

Studenten Challenge 2022

In het voorjaar van 2022 vond de eerste Dutch Dairy Student Challenge plaats. Vier multidisciplinaire teams werkten in 100 dagen aan verfrissende ideeën voor een duurzame en economisch rendabele melkveehouderij. De studenten waren afkomstig van Eindhoven University of Technology, Wageningen University & Research, Universiteit Utrecht en UMC Utrecht.

Laat je inspireren! 
Op deze pagina vind je een samenvatting van de concepten en ideeën. Deze ideeën kunnen een mooi startpunt voor vernieuwing zijn voor melkveehouders en andere ketenpartijen in de melkveesector.

Ben je geïnteresseerd in één van deze ideeën?
Leuk! Laat hier dan je vraag en contactgegevens achter, zodat wij je in contact kunnen brengen met de betrokken studenten. 

 

'Transparent 2 Sustain'

In de supermarkt kiest de consument zuivelproducten vaak op basis van prijs. Om een weloverwogen keuze te maken op basis van duurzaamheid is meer transparantie nodig. Integraal gedragen QR-codes in de winkelschappen en/of op verpakkingen helpen de consument hierbij. Bij het scannen van de code, krijgt de consument toegang tot alle relevante categorie- en productinformatie. Waaronder bijvoorbeeld de betekenis van keurmerken en de prijsopbouw aan de hand van aanwezige verduurzamingsinitiatieven. Zo kan de consument een weloverwogen keuze maken op basis van feiten en cijfers.

 

INNOVATIEF BOEREN OP VEENGROND

Als antwoord op de uitdaging van de melkveehouderij in veenweidegebied, stelt dit team van studenten een drieledige oplossing voor:

  • Door de toepassing van Paludi cultuur (het verbouwen van gewassen op natte bodem) kan het grondwaterlevel verhoogd worden.
  • Door middel van genetische modificatie van bacteriën zou methaan geoxideerd kunnen worden.
  • Door het planten van de juiste vegetatie kan meer CO2 worden opgenomen.

Door deze combinatie zouden de veenweiden gebieden ook in de toekomst geschikt blijven voor de melkveehouderij. Een eerste stap is het opstarten van een onderzoek met archaea in het lab.

 

MESTPLAATS

Mest is niet alleen een restproduct, het is goed te gebruiken voor een vruchtbare grond. Toch moeten melkveehouders betalen om van overtollig mest af te komen. Dat voelt oneerlijk. Met Mestplaats, een mobiele applicatie, zou een oplossing geboden kunnen worden. Vraag en aanbod binnen een bepaalde regio wordt visueel weergegeven, waarna transacties georganiseerd kunnen worden via de app. Deze applicatie kan de rol van de tussenpersoon die er nu vaak is overnemen. Zo kunnen boeren uiteindelijk beter geïnformeerde zakelijke beslissingen nemen. Bovendien zal een meer circulair systeem bijdragen aan minder impact op het milieu.

 

 

UREUM GESTUURD BOEREN

Sensoren in melkrobots kunnen het melkureum-gehalte van individuele koeien meten. Met behulp van een speciale (nog te ontwikkelen) software kan daarna een directe link gelegd worden met andere relevante data. Met o.a. aangepaste voerstrategieën op koeniveau, kan de melkveehouder het melkureumgehalte per koe beïnvloeden. Dit zorgt uiteindelijk voor een verlaging van de stikstofuitstoot via de urine. Bovendien kan deze data gebruikt worden voor het slimmer fokken van koeien met een laag melkureumgehalte om de uitstoot nog verder te verlagen.

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst