Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

23 december 2020 • Challenge 2021

Start innovatie-traject voor ondernemende melkveehouders in N-Limburg en O-Brabant

De regio Noord-Limburg en Oost-Brabant is uitgekozen als pilotregio voor de eerste Dutch Dairy Challenge. Een initiatief waarbij melkveehouders worden uitgedaagd om een vernieuwend idee of ambitie waar te maken. Een idee dat het verschil maakt voor de toekomst van het eigen bedrijf én misschien zelfs die van de melkveesector. Dit gebeurt in de vorm van een ‘open wedstrijd’. Ondernemende melkveehouders met de beste ideeën worden actief begeleidt om hun innovaties tot wasdom te brengen en er een succes van te maken. Dit is een primeur voor Nederland, bij succes willen de initiatiefnemers dit concept op nationaal niveau uitrollen.

"Met de eerste Dutch Dairy Challenge in de driehoek Roermond – Nijmegen – Eindhoven helpen we de ondernemers met een innovatief idee of een brandende ambitie naar een beter verdienmodel, breder dan de focus op kostprijs en melkgeld’’, zegt Roger Engelberts, initiatiefnemer en eerder actief in het Land van Cuijk met Otherwyse, een innovatiemotor voor jongeren. Samen met Erik Koldewey, innovatiemanager van Courage, een stichting die staat voor innovatie in de melkveehouderij, zijn zij de drijvende kracht achter dit nieuwe initiatief dat ondersteund wordt door de landelijke partners FrieslandCampina, Rabobank en Ministerie van LNV. Het thema voor deze eerste regionale challenge is Houden van Koeien in 2050. Koldewey; "De partners vinden het belangrijk dat het thema zich bevindt tussen markt en maatschappij in. Een impuls voor het inkomen ook door vanuit de maatschappelijke kansen te kijken. Houden van koeien dus.’’

Boeren in een glazen huis

Koeien horen bij het Hollandse landschap. Nergens ter wereld is de melkveesector zo impactvol en omvangrijk als in Nederland. Dat geldt ook zeker voor de regio Oost-Brabant en Noord-Limburg. Nergens is zoveel kennis aanwezig op zo’n relatief kleine oppervlakte. Melkveehouders stofferen 40% van het cultuurlandschap en… boeren in een glazen huis. De melkveehouderij in deze regio boert hier tussen landschap, natuur, wonen en recreatie in. In een regio waar mensen kritisch kijken naar ruimtegebruik. Of je nu praat over Land van Cuijk, De Peel, Maasduinen, de grens, de oevers van de Maas en andere rivieren, er komt hier veel op de melkveehouderij af.

Goed voornemens moet je uitvoeren

2020 mag snel de boeken in, naast de wereldwijde pandemie, kwam er afgelopen jaar veel op de melkveehouderij af. Je zou maar boer zijn in de gepolariseerde wereld anno nu. Kritische burgers, boze boeren, milieugrenzen aan stikstof en fosfaat. Koldewey, zoon van een melkveehouder, geeft aan dat veel boeren het spuugzat zijn. Hij wil ze een wenkend perspectief bieden naar nieuw verdienvermogen. "Een nieuw jaar, een nieuw begin. Tijd voor goede voornemens! Goede voornemens moet je niet voor nemen. Die moet je uitvoeren’’, glimlacht Koldewey. Met deze competitie helpen ze de boeren met een wild innovatief idee of brandende ambitie. "Ik merk in de praktijk dat veel boeren rond lopen met goede ideeën en mooie ambities, maar het komt er niet van om ze tot wasdom te brengen. De Dutch Dairy Challenge helpt hen naar succesvolle praktijk innovatie. Negen van de tien goede ideeën sterven in schoonheid door verkeerde aannames, het onvoldoende valideren en toetsen, een te klein netwerk, een gebrek aan tijd of te wel de waan van de dag’’, geeft Engelberts aan.

Innovatietraject

De vijf landelijke partners zijn er trots op dat het hen gelukt is de schijnwerper op Oost-Brabant en Noord-Limburg te zetten. Een melkveehouder kan zich inschrijven voor deelname voor half februari. Een aanmelding betekent niet vanzelfsprekend een plek voor deelname aan het innovatietraject. Een onafhankelijke jury selecteert uit alle inzendingen 10 teams voor het traject dat eindigt ruim voor de zomer van 2021. Geselecteerde melkveehouders krijgen een eigen gespecialiseerd team om zich heen met professionele begeleiding door een innovatie coach, compleet met regio-partners en studenten. De teams gaan in ca 100 dagen tijd van papieren idee naar praktijkrijk concept. Dat doen zij samen met collega-melkveehouders, ketenpartners en dwarsdenkers. Koldewey: "De teams die tijdens deze voorselectie ‘buiten boord’ vallen, helpen we met onze partners op een andere manier (een stapje) verder. We koppelen hen o.b.v. de inhoud van hun aanmelding met andere partijen uit het netwerk van de initiatiefnemers. Zo werkt de Dutch Dairy Challenge voor alle inschrijvers in meerdere of mindere mate als aanjager van vernieuwing op het eigen boerenerf.’’

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst