Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

17 mei 2024 • Challenge 2023-2024

'Revolutionair idee' van familie Bosman wint Dutch Dairy Challenge 2024

De familie Bosman uit het Overijsselse De Krim is de winnaar geworden van de Dutch Dairy Challenge 2024. Naast de juryprijs hebben de ondernemers ook de publieksprijs gewonnen, waarvoor via internet kon worden gestemd. Met het idee 'Ommissie' wordt stallucht via een drainagesysteem door de bodem gebracht.

De jury vond het idee echt revolutionair en een bijzondere vorm van omdenken. Op het melkveebedrijf met 120 koeien, 'De Scheerse polder', wordt via drainage afgezogen stallucht in de bodem gebracht. Hier breken bacteriën de methaan af tot het voor planten bruikbare water en kooldioxide. En de lucht in de bodem is goed voor het bodemleven, dat hiermee ook in een diepere bodemlaag actief is.

Stan Bosman heeft alweer enkele jaren een proefopstelling. De eerste ervaringen zijn positief. Daarbij heeft de melkveehouder een systeem gemaakt waarmee afgezogen stallucht via drainage in de bodem wordt gebracht en water wordt afgevoerd.

De eerste resultaten zijn volgens Bosman goed. 'De drains liggen hier 8 meter uit elkaar, boven de drain die wordt belucht zie je een heuse groene golf. Het gras is ook beter bestand tegen droogte. Dit komt waarschijnlijk doordat het bodemleven de grond losser maakt, wat positief is voor de capillaire werking.' Zijn melkveebedrijf is een van de onderzoeks- en demonstratiebedrijven van Netwerk Praktijkbedrijven.

Tweede prijs

De tweede prijs was voor Harm van Kessel en zijn zus Maartje uit Mill. De Brabanders winnen fosfaat uit de dunne mestfractie in de vorm van struviet. Dit kan worden afgezet, waardoor ze de stikstof uit dierlijke mest beter kunnen benutten. Fosfaat is hier de beperkende factor.

De gedachte achter de Dutch Dairy Challenge is dat de beste innovaties voor verduurzaming van de melkveesector worden bedacht op het boerenerf. Via deze challenge willen de initiatiefnemers ervoor zorgen dat goede ideeën, die op het boerenerf worden geboren, de kans krijgen verder te worden uitgewerkt.

De initiatiefnemers van de Dutch Dairy Challenge zijn Rabobank, Royal FrieslandCampina, Lely, Nutrifeed+Agrifirm, LTO vakgroep Melkveehouderij en Imagro. Ministerie van LNV, LTO Noord Innovatiefonds en EWUU alliantie met daarin de universiteiten van Eindhoven, Wageningen en Utrecht. Nieuwe Oogst is mediapartner. De eerste prijs is een bedrag van 5.000 euro om het idee verder te helpen. Aan de tweede prijs is een bedrag van 2.500 euro verbonden en aan de publieksprijs 1.000 euro.

De jury bestaat uit Joost van den Borne (Schippers Group en lector Health Farming aan HAS green academy), Arjan Schimmel (voorzitter ZuivelNL), Louke Koopmans (ministerie van LNV) en Caroline Bekkering (directeur Fedecom).

 

Redactie: Martijn van Rossum en Pieter Stokkermans, Nieuwe Oogst
Bron: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/05/16/revolutionair-idee-van-familie-bosman-wint-dutch-dairy-challenge-2024

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst