Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

17 maart 2021 • Educatie

Kennisalliantie van vier hoger onderwijsinstellingen tekent voor partnership Dutch Dairy Challenge

De alliantie Eindhoven University of Technology (TU/e), Wageningen University & Research (WUR), Universiteit Utrecht (UU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) werkt de komende jaren met verschillende partners binnen de overheid en het bedrijfsleven samen in de Dutch Dairy Challenge. Ambitie is om studenten van de vier instellingen te koppelen aan melkveebedrijven in heel Nederland en samen te werken met de boeren aan innovaties in deze sector. 

Challenge Based Learning

Challenge Based Learning (CBL) is een vernieuwende aanpak in het hoger onderwijs waarbij studenten uit verschillende disciplines met elkaar en met maatschappelijke partners werken aan daadwerkelijke problemen uit het bedrijfsleven of de samenleving. Zowel qua vorm als inhoud sluit de Dutch Dairy Challenge, een innovatie-competitie voor melkveehouders, naadloos aan bij deze gedachte. Jan Haarhuis, vertegenwoordiger van de onderwijs stuurgroep van de alliantie ziet veel kansen in het partnerschap: "Door aan oplossingen mee te werken, creëren studenten al tijdens hun studie impact en verwerven ze vaardigheden die later van pas kunnen komen. De alliantie organiseert hiervoor uiteenlopende challenges en waar mogelijk haken we aan bij bestaande initiatieven, zoals in dit geval de Dutch Dairy Challenge. Er zijn mooie connecties met de opleidingen Dierenwetenschappen aan WUR en Diergeneeskunde aan UU. Met de technologische innovaties vanuit Innovation Space aan de TU/e en de bijdragen aan gezondheid door geneeskunde aan UMCU kunnen we ook onverwachte connecties leggen. En natuurlijk ook voor alle andere disciplines kan deze challenge ontzettend leerzaam zijn”.

Partnership

De kennisalliantie heeft deze week getekend voor een partnerschap voor de lange termijn. Het partnership krijgt het eerste jaar vorm in de deelname van studenten aan de Dutch Dairy Challenge met boerenbedrijven uit de regio Noord-Limburg/Oost-Brabant. Voor de langere termijn ziet Jan Haarhuis ook andere samenwerkingsmogelijkheden. “In de toekomst is het interessant om na te gaan of we bijvoorbeeld multidisciplinaire studententeams nieuwe concepten kunnen laten ontwikkelen en deze vervolgens koppelen aan een ondernemer die dit interessant vindt.”

Duurzame oplossingen voor de melkveehouderij

Derdejaars bachelorstudenten en alle masterstudenten van de vier instellingen kunnen zich via de website van de alliantie aanmelden voor deelname aan de Dutch Dairy Challenge. Wat dat precies inhoudt? "De student wordt onderdeel van een team, bestaande uit in ieder geval één melkveehouder en een coach. De student werkt vervolgens in een periode van 100 dagen mee aan het concretiseren van een vernieuwend idee van de betreffende melkveehouder. Een praktijkgerichte oplossing voor een duurzame en toekomstbestendige melkveehouderij”, aldus Haarhuis.   

Challenging Future Generations

Eindhoven University of Technology (Tu/e), Wageningen University & Research (WUR), Utrecht University (UU) en University Medical Center Utrecht (UMC Utrecht) werken sinds 2019 met elkaar samen in een alliantie. In deze kennisalliantie bundelen de instellingen hun expertises om zo bij te dragen aan maatschappelijke transities op het gebied van energie, duurzaamheid, gezondheid en voeding. Dit doen de instellingen door jonge onderzoekers, docenten en studenten aan het roer te zetten en samen te werken dwars door disciplines heen.  

Dutch Dairy Challenge

De Dutch Dairy Challenge is een competitie waarbij melkveehouders worden uitgedaagd om een vernieuwend idee of ambitie waar te maken voor het eigen bedrijf of misschien zelfs voor de sector. Middels een innovatietraject worden 8 geselecteerde ideeën opgewerkt tot een praktijkrijp initiatief. De melkveehouder krijgt hierbij intensieve begeleiding van een persoonlijke coach, professionals en studenten.

Partners

De Dutch Dairy Challenge is ontstaan vanuit een gezamenlijke ambitie van vijf partijen: FrieslandCampina, Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Courage en Imagro. Door de toevoeging van het partnerschip met de kennisalliantie zijn op dit moment het bedrijfsleven, overheid en onderwijs gewaarborgd.

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst