Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal één keer per maand. 

 
 
 
* verplichte velden

05 februari 2021 • Challenge 2021

Dutch Dairy Challenge voorziet in behoefte

Dat melkveehouders uit regio N-Limburg / O-Brabant willen werken aan de toekomst, dat blijkt uit het aantal aanmeldingen voor de Dutch Dairy Challenge. Inmiddels hebben 25 melkveehouders kenbaar gemaakt dat zij dit voorjaar aan de slag willen gaan met een vernieuwend idee voor hun bedrijf. 8 a 10 teams mogen door en de inschrijving sluit op 14 februari. Maandagavond 8 februari is er een spreekuur ingeregeld.

Melkveehouders met een goed idee, een innovatie of een mooie ambitie voor hun eigen bedrijf  kunnen zich nog tot en met Valentijnsdag inschrijven. Ook andere (keten)partijen uit de regio zijn welkom om zich aan te melden, op de voorwaarde dat er minimaal één melkveehouder betrokken wordt. De 8 a 10 beste ideeën kunnen rekenen op een intensieve begeleiding en een persoonlijke coach om het idee in 100 dagen op te werken tot een praktijkrijp initiatief.   

De Dutch Dairy Challenge is blij met de vele aanmeldingen. "We voorzien in een behoefte, in een tijd dat er heel veel op de melkveehouderij afkomt. En er van alles wordt gevraagd aan de sector. De Dutch Dairy Challenge brengt nu ook eens een keer iets aan hen: een hulp en doorzettingsmacht om een nieuw initiatief of verdienmodel onder het bedrijf te brengen’’, aldus Erik Koldewey, initiatiefnemer namens Courage, de stichting Innovatie Rundveehouderij. Collega Roger Engelberts vult aan: "Waarbij niet alleen het bedrijf maar mogelijk ook zelfs de sector impact kan hebben op markt en maatschappij. Hopelijk zelfs breder dan het eenzijdige verdienmodel gebouwd op melkgeld. Dat kan gaan om technische of sociale innovatie. De melkveehouderij boert in een glazen huis en brengt zo veel meer waarde dan alleen zuivel; landschappelijke, maatschappelijke, ecologische, sociale en andere (belevings)waarde voor burgers en consumenten.’’

Uiteenlopende ideeën

Houden van Koeien in 2050. Dat is het thema van de piloteditie Dutch Dairy Challenge 2021. De initiatiefnemers willen de sector uitdagen om te komen tot nieuwe waarde voor de melkveehouders. "Praktijk-innovatie en ondernemerschap blijkt de meest succesvolle weg naar een duurzame toekomst van de melkveehouderij. Zoeken naar waarde vanuit een economisch én maatschappelijk perspectief. De melkveehouderij levert absoluut een bijdrage aan de gezondheid van mensen, aan welvaart en welzijn, maar dat wordt vaak niet betaald via de melkprijs’’, zegt Roger Engelberts. De inhoud van alle aanmeldingen tot nu toe zijn heel divers. "Van technische ideeën voor bijvoorbeeld duurzame stalsystemen tot oplossingen om stikstof te reduceren of een idee voor verbreding van het verdienmodel. Gelukkig zijn de aanmeldingen tot nu toe heel divers. Diversiteit is het beste wat de melkveehouderij kan overkomen en.. veelkleurigheid blijft toch de kracht van de melkveesector’’, aldus Roger Engelberts, initiatiefnemer directeur Imagro.

Deze week deelde het initiatief een korte inspiratievideo waarin enkele melkveehouders uit de regio de hoofdrol spelen en vertellen over vernieuwing op hun bedrijf:

Initiatiefnemers

Partners

Logo EWUU
Logo LTO Noord
Logo Ministerie van LNV
Logo Nieuwe Oogst