DUTCH DAIRY CHALLENGE 2021

Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?

Dát is de vraag die de initiatiefnemers van de Dutch Dairy Challenge in het voorjaar van 2021 stelden aan melkveehouders uit regio Noord-Limburg en Oost-Brabant. Negen melkveehouders en hun teams namen deel aan een 100 dagen innovatieprogramma en presenteerden hun plannen in het kader van 'Houden van koeien in 2050' tijdens de finale op 13 juli aan de jury. We konden vanwege COVID-19  helaas geen groot publiek uitnodigen op locatie, maar men kon er van een afstand evengoed live bij zijn! De finale werd vanuit een professionele studio via Vimeo live uitgezonden.

De finale terugkijken

Deelnemers 2021

De challenge in 2021

'Houden van koeien in 2050'

Nergens ter wereld is de melkveesector zo impactvol, omvangrijk, vernieuwend, divers, toekomstgericht en waardevol als in Nederland. Melkveehouders beheren samen maar liefst 40% (!) van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door natuurrijke omgevingen en kritische consumenten. Waar je boert tussen burgers en buren, grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op boerenerven. Met 15.000+ melkveehouders in Nederland kunnen we wel stellen dat ook nergens ter wereld zoveel kennis aanwezig is over deze sector op relatief zo’n klein oppervlakte. De maatschappij kijkt vanuit verschillende hoeken mee. Kortom, we boeren in een glazen huis.

Transitie

Tot de tweede wereldoorlog had je als boer vaak een gemengd bedrijf waarbij je van alles een kleine hoeveelheid produceerde. Vanaf de jaren '50 werd één ding duidelijk: we willen nooit meer honger! Door de babyboom die daarop volgde steeg de voedselbehoefte aanzienlijk. De logische gevolgen: veeboeren werden groter en specialiseerden zich; zuivel- en kaasfabrieken werden groter en ook de vraag naar zuivelproducten van consumenten nam toe. Het Europese landbouwbeleid ging sturen op schaalvergroting.

In de huidige 21e eeuw worden er weer andere zaken geëist van de melkveehouder. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Door verdere digitalisering, automatisering, klimaatverandering, duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen, nieuwe wet- en regelgeving, bewustere en kritischere consumenten verandert het voedsel- en zuivellandschap continu.

Kantelpunt

De melkveehouderij is afgelopen decennia al veel transparanter en duurzamer gaan ondernemen. Toch neemt de polarisatie toe. Landbouw, natuur en maatschappij staan vaker tegenover elkaar. Dat doet de waarde van de landbouw én boeren te weinig eer aan. De landbouw staat op een kantelpunt.

Hoe zal de sector zich de komende decennia ontwikkelen?

Met andere woorden...

Houden van koeien in 2050. Hoe doen we dat?

 

Vernieuwingen en innovaties in de melkveesector komen op dit moment grotendeels vanuit een relatief kleine en diverse groep. Vernieuwen kan kostbaar zijn en grote investeringen en risico’s meebrengen. Ook gebrek aan tijd, kennis en netwerk maakt het lastig om uit de waan van de dag te stappen.

Maar... als ondernemer even stil staan. De tijd nemen om te reflecteren en na te denken over de toekomst is heel waardevol. Het geeft nieuwe inzichten in eigen bedrijfsvoering.

De toekomst ligt vol kansen. De uitdaging zit vooral in het succesvol toesten en uitvoeren van het idee in de praktijk. De Dutch Dairy Challenge helpt je hierbij!

Zodat jij, en de generaties na jou, in de toekomst nog steeds koeien houden én van koeien houden!

100 dagen programma

Tijdens het DDC-programma, welke ca. 100 dagen duurt, werken melkveehouders met hulp van een coach, studenten en professionals hun nog abstracte idee of ambitie uit tot een concreet (business)plan. Het programma bestaat uit drie hoofstukken:

 1. Ontdekken
 2. Ontwikkelen & valideren
 3. Presenteren

De Dutch Dairy Challenge organiseert in deze periode zes bijeenkomsten voor alle deelnemende teams:

 • Eerste kennismaking (per team)
 • Workshop 1 - Context schetsen
 • Workshop 2 - Creatieve sessie
 • Worskhop 3 - Plan van aanpak
 • Workshop 4 - Presenteren
 • DDC finale (teams presenteren aan jury)

Afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen en de daarbij horende maatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek of online plaats. Tussen de bijeenkomsten door werken de teams volgens eigen planning aan het opwerken van het idee. Alle deelnemers ontvangen een werkboek, welke inzicht geeft in de verschillende  hoofdstukken van het programma.

Selectiecriteria

Alle inzendingen maken een gelijke kans om deel te nemen aan het drie maanden innovatieprogramma. In 2021 zijn acht van de 32 aanmeldingen geselecteerd voor deelname. Zij kregen een coach toegewezen en zijn in de race naar winnaar van de eerste Dutch Dairy Challenge.  Aanmeldingen die tijdens deze voorselectie ‘buiten boord’ vielen, hebben namens de Dutch Dairy Challenge tips en adviezen ontvangen om hun ideeën verder te helpen. 

Alle aanmeldingen worden beoordeeld op basis van onderstaande factoren: 

 1. Potentiële maatschappelijke/sociale impact en waarde
 2. Potentiële ecologische en landschappelijke impact en waarde
 3. Potentiële economische impact en waarde (business potentie - verdienmodel)
 4. Verandervermogen – creatieve invalshoek (bijv. verrassende samenwerkingen, cross-sectoraal denken)
 5. Relevantie (mate waarin het idee / de ambitie aansluit bij de huidige/toekomstige tijdsgeest)
 6. Potentiële impact op gezondheid van de omgeving
 7. Potentiële impact op dierenwelzijn