Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal 2 keer per maand. 

 
 
 
 
* verplichte velden

Dagontmesting melkvee

Thijs Veltkamp

Dagverse mest afvoeren met een nieuw systeem waarin het beste van bestaande en bewezen technieken wordt gecombineerd. Een systeem dat extra comfort biedt voor de koe en boer en tevens bijdraagt aan de reductie van emissies. Dagelijks wordt de mest afgevoerd naar een bufferput, waaraan een monomestvergister gekoppeld wordt om ook de methaanemissie sterker te reduceren. Minstens zo belangrijk is de productie van reststromen als groengas en warmte. 

Deel dit bericht

Initiatiefnemers

Partners

Logo Ministerie van LNV
Logo Stuurgroep LIB
Logo LTO Noord
Logo Nieuwe Oogst