Nieuwsbrief
ontvangen?

Laatste nieuws ontvangen?

Maximaal 2 keer per maand. 

 
 
 
 
* verplichte velden

Maak kennis met de challengers

9 melkveehouders zijn van start met de 100 dagen challenge om hun ruwe idee uit te werken tot een realiseerbaar plan. Samen met een professionele coach en de frisse blik van young professionals en studenten worden de komende tijd de ideeën naar een hoger niveau getild in 3 workshops. Tijdens het finale event op 11 mei pitchen de 9 melkveehouders hun plannen aan de jury! Benieuwd naar de grensverleggende ideeën? 

Scroll naar beneden om de deelnemers te bekijken. deelnemers 2023

Dagontmesting melkvee

Thijs Veltkamp

Dagverse mest afvoeren met een nieuw systeem waarin het beste van bestaande en bewezen technieken wordt gecombineerd. Een systeem dat extra comfort biedt voor de koe en boer en tevens bijdraagt aan de reductie van emissies. Dagelijks wordt de mest afgevoerd naar een bufferput, waaraan een monomestvergister gekoppeld wordt om ook de methaanemissie sterker te reduceren. Minstens zo belangrijk is de productie van reststromen als groengas en warmte. 

De fossielvrije boerderij - de eco-werker

Hugo Spruit

De stip aan de horizon: zó voedsel produceren, dat dit over 100 jaar nog zo kan. Een werkwijze die net zo gaat als ecosystemen in de natuur, in kringlopen zonder verliezen. Een fossielvrije melkveehouderij, bestaat dat? Aan ideeën om dat te bereiken geen gebrek. Koeien zelf gras laten halen, in de zomer 100% elektrisch oogsten, slimme omgang en verwerking van koeienmest en plantaardig voedsel oogsten op veengrond zonder de grond te bewerken. Binnen één jaar nul op de meter? Als het aan Hugo Spruit ligt gaat het gebeuren.

De Wieringer

Ilse Boersen

Melkveehouder Ilse Boersen wil een fundament slaan voor nieuwe verbindingen in de regionale melkveehouderij in de kop van Noord-Holland. Een vrijlevenstal waarbij zo min mogelijk gebruik gemaakt wordt van staal, beton en roosters, voor een optimaal leefklimaat voor de koe. Met een bedding van drainagezand die bijdraagt aan stikstofreductie. En dat is niet alles: Ilse droomt ervan om de Wieringer uit te breiden tot open landgoed waar boer en burger elkaar kunnen vinden en elkaar versterken.

Fred's Fossil Free Farm - Eigen Energie Eerst

Fred Boelens

Wat Fred Boelens zoekt, bestaat eigenlijk nog niet. De melkveehouderuit het Drentse Zeegse wil wat betreft energievoorziening volledig onafhankelijk worden van het energienet, voor zowel elektriciteit als gas. De hoge energieprijzen en de onzekerheid van de afgelopen periode hebben hem dit inzicht gegeven.

GUVELD - dé mestvloer die de lading dekt

Marcel en Martien van Gurp

De familie Van Gurp uit het Overijsselse Zwolle heeft samen met haar luchtwasserleverancier een systeem bedacht om in een melkveestal de mest elk uur weg te schuiven en luchtdicht op te slaan. Het Guveld-systeem, zoals de familie het noemt, bestaat uit een dubbele vloer en een luchtwasser.

KalverENweij - beweging maakt blij!

Hans Reinders

Melkveehouder Hans Reinders heeft een revolutionair idee, De KalverWeide. Kalveren vanaf 2-5 dagen oud worden in een groep buiten gehuisvest in een soort paardenbak. Samen als een grote familie in plaats van alleen in een klein kalverhok met weinig beweegruimte. De 28 dagen regeling – die in Duitsland in 2023 is ingevoerd – komt waarschijnlijk ook in Nederland. De maatschappelijke druk zal toenemen, vooral op het onderdeel kalf. Hans wil bewijzen dat innovatie hier loont: minder dier-dagdoseringen, hogere groei en een lager sterftepercentage.

Nature dairy

Harm en Jasper Ziel - Jarco van Koulil

Harm Ziel heeft een bezieling om als melkveehouder regeneratief samen te werken met de natuur en is onderdeel van het regenatieve landschap op Schokland. Daar heeft hij naast de 200 hectare natuur vooral veel kennis en kennissen voor nodig. van de 200 ha, gaat hij 62 ha bewerken als gemengd bedrijf. 

Van zomerhooi naar lentebrok - dat grast erin als zoete koek

Henri Kuit en Teunis Mul

Kruiden en gras in een gecomprimeerde hooikoek. Adviseur Teunis Mul bracht melkveehouder Henri Kuijt op het idee om van zijn super gelukte grashooi ook hooikoeken te maken, én zodoende tot misschien wel 80% van het aangevoerde krachtvoer te vervangen door eigen hooikoek. Als doelstelling, de kansen op het boerenerf meer verzilveren en hiermee het verdienmodel op de boerderij te houden. Het mes snijdt dan aan meer dan 2 kanten.

VijfHeerenLanden Vezel - van veeteelt naar vezelteelt

Jan Versluis

Melkveehouder Jan Versluis uit het Utrechtse Meerkerk heeft vorig jaar voor het eerst zonnekroon ingezaaid. Volgens hem heeft het gewas grote mogelijkheden, omdat er in de toekomst steeds meer biobased wordt gebouwd.

Initiatiefnemers

Partners

Logo Ministerie van LNV
Logo Stuurgroep LIB
Logo LTO Noord
Logo Nieuwe Oogst