DUTCH DAIRY CHALLENGE 2021

Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?

Ga er maar aan staan. Melkveehouder zijn in deze tijd. Er komt veel op je af waardoor het soms onmogelijk lijkt om na te denken over de toekomst en welke bedrijfskeuzes daarbij passen. Daarom is er, speciaal voor melkveehouders, de Dutch Dairy Challenge. 

De Dutch Dairy Challenge helpt je om 'handen en voeten' te geven aan vernieuwende en ondernemende ideeën voor de toekomst van jouw bedrijf en de Nederlandse melkveehouderij. De toekomst ligt vol kansen. Er is niet één beste oplossing, strategie of scenario. Diversiteit blijft de kracht van de Nederlandse melkveehouderij en dat moeten we koesteren. De uitdaging zit vooral in het succesvol toetsen en uitvoeren van nieuwe ideeën in de praktijk. De Dutch Dairy Challenge helpt hierbij! Even uit de waan van de dag stappen en je focussen op nieuwe plannen door goed in en om je bedrijf te kijken. Plannen die gaan zorgen voor een extra verdienmodel naast het bestaande melkgeld. De Dutch Dairy Challenge helpt je om te dromen, denken, durven en te doen! Zodat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden.

Ga jij aan de slag met een idee voor...

het bevorderen van de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het platteland?
het onomkeerbaar vergroten van de biodiversiteit in jouw regio?
een verrassende samenwerking met andere partijen in de keten?
het verwaarden van meer aspecten van jouw boerenbedrijf?
het versterken van de relatie tussen boer en burgers?
het verbeteren van de bodem?
het terugdringen van emissies?
een systeeminnovatie die de melkveesector helemaal op z'n kop zet?
het sluiten van kringlopen?
een scenario voor de veehouderij van de toekomst?
het verwaarden van ecosysteemdiensten in jouw regio?
het verminderen van verspilling van biomassa?
het realiseren van een positieve milieubijdrage (koolstofbinding, biodiversiteit, water)?
het versterken van de positie van de Nederlandse melkveesector als kennisexporteur?
meer erkenning van de maatschappij voor de waarde van voedsel?
nieuwe verdiensten voor jouw bedrijf?
een nieuw verdienmodel voor jouw bedrijf of voor de sector?
de inzet van jouw bedrijf voor een bloeiende regionale economie?
het verkleinen van jouw milieu impact?
een nieuw zuivelproduct?
het versterken van de sociaaleconomische positie van de agrarische ondernemer?
werken met big data op jouw bedrijf?
een vernieuwende manier om dierenwelzijn te verbeteren?
Koe

Maatschappelijke uitdagingen

En... wat als je kijkt naar de ontwikkelingen in de markt, de behoeftes van consumenten en de ontwikkelingen in het zuivellandschap. Welke kansen zie je dan?

Wat dacht je van maatschappelijke uitdagingen zoals welvaartsziektes als obesitas en diabetes II, natuurbehoud- en ontwikkeling en voedselverspilling. Ga jij op jouw bedrijf aan de slag met een oplossing ervan?

Hoe het werkt?

De Dutch Dairy Challenge zoekt ondernemende melkveehouders uit de regio Noord-Limburg / Oost-Brabant die in 2021 een vernieuwend idee of ambitie waar willen maken. Een idee dat het verschil maakt voor de toekomst van het eigen bedrijf én misschien zelfs die van de melkveesector. Heb je al een idee voor ogen, maar nog niet de tijd of middelen gehad om ermee aan de slag te gaan? Laat je ondernemerschap zien en breng jouw idee tot leven tijdens de Dutch Dairy Challenge 2021.

Ben jij melkveehouder in de regio Noord-Limburg / Oost-Brabant? Meld je aan met jouw vernieuwende idee of ambitie voor jouw bedrijf. Je maakt dan kans om met de hulp van een professionele coach in drie maanden jouw idee of ambitie uit te werken tot een concreet (business)plan. Scroll naar beneden voor een toelichting op het programma van deze drie maanden.   

De inschrijfperiode is gesloten en het selectieproces is gestart. Alle inschrijvingen ontvangen binnenkort persoonlijk bericht.


We kunnen de toekomst niet voorspellen, maar wél voorstellen!

Het thema

Houden van koeien in 2050

Nergens ter wereld is de melkveesector zo impactvol, omvangrijk, vernieuwend, divers, toekomstgericht en waardevol als in Nederland. Melkveehouders beheren samen maar liefst 40% (!) van het Nederlandse landschap. Een landschap dat zich kenmerkt door natuurrijke omgevingen en kritische consumenten. Waar je boert tussen burgers en buren, grazende koeien en boerenlandvogels, in de wei, op de akkers en op boerenerven. Met 15.000+ melkveehouders in Nederland kunnen we wel stellen dat ook nergens ter wereld zoveel kennis aanwezig is over deze sector op relatief zo’n klein oppervlakte. De maatschappij kijkt vanuit verschillende hoeken mee. Kortom, we boeren in een glazen huis.

Transitie

Tot de tweede wereldoorlog had je als boer vaak een gemengd bedrijf waarbij je van alles een kleine hoeveelheid produceerde. Vanaf de jaren '50 werd één ding duidelijk: we willen nooit meer honger! Door de babyboom die daarop volgde steeg de voedselbehoefte aanzienlijk. De logische gevolgen: veeboeren werden groter en specialiseerden zich; zuivel- en kaasfabrieken werden groter en ook de vraag naar zuivelproducten van consumenten nam toe. Het Europese landbouwbeleid ging sturen op schaalvergroting.

In de huidige 21e eeuw worden er weer andere zaken geëist van de melkveehouder. Dat kan een behoorlijke uitdaging zijn. Door verdere digitalisering, automatisering, klimaatverandering, duurzaamheid, maatschappelijke uitdagingen, nieuwe wet- en regelgeving, bewustere en kritischere consumenten verandert het voedsel- en zuivellandschap continu.

Kantelpunt

De melkveehouderij is afgelopen decennia al veel transparanter en duurzamer gaan ondernemen. Toch neemt de polarisatie toe. Landbouw, natuur en maatschappij staan vaker tegenover elkaar. Dat doet de waarde van de landbouw én boeren te weinig eer aan. De landbouw staat op een kantelpunt.

Hoe zal de sector zich de komende decennia ontwikkelen?

 

Ik denk dat de grootste innovaties van de 21e eeuw zich op het snijvlak van biologie en technologie bevinden. Een nieuw tijdperk breekt aan. - Steve Jobs

Met andere woorden...

Houden van koeien in 2050. Hoe doen we dat?
 

Vernieuwingen en innovaties in de melkveesector komen op dit moment grotendeels vanuit een relatief kleine en diverse groep. Vernieuwen kan kostbaar zijn en grote investeringen en risico’s meebrengen. Ook gebrek aan tijd, kennis en netwerk maakt het lastig om uit de waan van de dag te stappen.

Maar... als ondernemer even stil staan. De tijd nemen om te reflecteren en na te denken over de toekomst is heel waardevol. Het geeft nieuwe inzichten in eigen bedrijfsvoering.

De toekomst ligt vol kansen. De uitdaging zit vooral in het succesvol toesten en uitvoeren van het idee in de praktijk. De Dutch Dairy Challenge helpt je hierbij!

Zodat jij, en de generaties na jou, in de toekomst nog steeds koeien houden én van koeien houden!

Waarom meedoen?

Misschien vraag je jezelf na het lezen van bovenstaande af: ‘Waarom zou ik hier aan meedoen?’. Het antwoord op die vraag is voor iedereen anders. Hopelijk helpen onderstaande redenen om je te overtuigen.

 • Omdat je dan (eindelijk) de tijd neemt om jouw idee uit te werken tot toetsbaar concept en businesscase,
 • Voor een verbetering of verbreding van je huidige verdienmodel,
 • Het geeft je inzicht in de haalbaarheid, betaalbaarheid en schaalbaarheid van je idee,
 • Omdat je vanuit jouw rol als melkveehouder wil bijdragen aan nieuwe maatschappelijke, ecologische of economische waarde,
 • Om even uit je dagelijkse patroon te stappen,
 • Om geïnspireerd te raken en anderen te inspireren,
 • Om nog meer mensen binnen en buiten de melkveesector te leren kennen,
 • Een persoonlijke innovatiecoach ondersteunt je 3 maanden lang in de ontwikkeling van jouw idee tot toetsbaar concept,
 • De Dutch Dairy Challenge biedt jouw het podium om gezien te worden,
 • Jouw idee is en blijft jouw idee!

Nieuwe dingen geven nieuwe energie!

Programma

Tijdens het programma van drie maanden werk je jouw idee of ambitie uit tot een concreet (business)plan. Het programma bestaat uit de volgende fases:

 • Fase 1. Ontdekken
 • Fase 2. Ontwikkelen & valideren
 • Fase 3. Presenteren

De Dutch Dairy Challenge organiseert 6 bijeenkomsten:

 • Kennismaking (per team)
 • Startevent (met alle teams)
 • 3 werksessies (met alle teams)
 • Eindevent (met alle teams)

Afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen en de daarbij horende maatregelen vinden de bijeenkomsten fysiek of online plaats. Tussen de bijeenkomsten door werk je (samen met je team) aan de opdrachten op momenten dat het jullie past. Alle teamleden ontvangen een werkboek welke inzicht geeft in de verschillende stappen in het traject.

Ontmoeten

Periode: voorafgaand aan het traject
Aantal bijeenkomsten vanuit Dutch Dairy Challenge: 1

Voordat het traject écht van start gaat, kijken we samen naar de samenstelling van jouw team. Welke kennis en ervaring mist nog? We gaan samen op zoek naar aanvullende teamgenoten. Ook kijken we welke coach bij jou past om je tijdens het traject te ondersteunen.

Team-meeting

Tijdens een eerste meeting met het hele team maken we kennis met elkaar, bepalen we de verschillende rollen en verantwoordelijkheden en maken we een globale planning. Wanneer willen we het toetsbaar concept gereed hebben en wat moet er minimaal nog gebeuren voordat het zo ver is?

Ontdekken  

Periode: 1e maand 
Aantal bijeenkomsten vanuit Dutch Dairy Challenge: 1

We trappen het traject gezamenlijk (met alle teams) af tijdens een startevent. Afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen en daarbij horende maatregelen vindt deze bijeenkomst fysiek of online plaats. 

Onderdeel van dit startevent is tevens een eerste werksessie met jouw team. Hierin ontvang je de handvatten om in jouw team en met hulp van een coach kleur te geven aan de context van je inzending. Je gaat als het ware op 'ontdekkingstocht' om antwoord te krijgen op o.a. de volgende vragen:

 • Wat is het achterliggende probleem of de behoefte?
 • Welke relevante ontwikkelingen (sector en maatschappij) spelen een rol? 
 • Welke trends zijn interessant m.b.t. jouw idee of ambitie?
 • Welke experts kunnen we benaderen voor meer achtergrondinformatie en kennis?
 • Wie is precies de doelgroep van het idee? En welke andere partijen hebben belang bij het idee?

Resultaat

Na deze fase heb je een beter inzicht van de context waarin jouw idee of ambitie zich bevindt.

Ontwikkelen & valideren

Periode: 2e maand
Aantal bijeenkomsten vanuit Dutch Dairy Challenge: 2

Met de kennis die jij en jouw team in de eerste fase hebben opgedaan, ga je tijdens een tweede werksessie samen brainstormen. Hoe kun je het idee nóg beter maken? Waar heb je nog niet aan gedacht? Deze werksessie wordt georganiseerd door de Dutch Dairy Challenge. Afhankelijk van de COVID-19 ontwikkelingen vind deze werksessie fysiek of online plaats.

Tijdens een brainstormsessie bedenk je samen met jouw team zoveel mogelijk (versterkende) ideeën en oplossingen. Zo krijgt het oorspronkelijke idee nog meer vorm en kleur. 

Idee toetsen 

Na deze werksessie ga je met jouw team en de hulp van een coach 'de boer op'. Dat betekent dat je het idee gaat testen in jouw omgeving. Is het idee haalbaar? Zijn er slimme dingen waar je nog niet aan hebt gedacht? Het idee bij de juiste personen toetsen geeft ofwel bevestiging ofwel nieuwe inzichten voor de verrijking van het idee. Aan wie je het idee toetst bepaal je natuurlijk zelf.

Vormgeven

Nadat je nieuwe inzichten (of bevestiging) hebt gekregen tijdens het toetsen van het idee, ga je samen met je team terug om de tekentafel. Dit doe je tijdens een tweede werksessie van deze fase. Niet om opnieuw te beginnen hoor, maar om jouw idee nog verder vorm te geven. Ook dit is een bijeenkomst die door de Dutch Dairy Challenge wordt georganiseerd. Tijdens deze sessie denk je na over de vormgeving van je idee (hoe gaat het er uit zien?), de infrastructuur, organisatie en je verdienmodel. We kijken niet alleen naar de haalbaarheid, maar ook naar de betaalbaarheid! Tot slot kijken we samen naar de mogelijkheden voor financiële ondersteuning door bijvoorbeeld de koppeling met subsidies op provinciaal of landelijk niveau. 

Resultaat

Je idee wordt al echt een goed uitgedacht plan. Alle haken en ogen heb je onder de loep genomen. Dit is het!

Presenteren

Periode: 3e maand
Aantal bijeenkomsten vanuit Dutch Dairy Challenge: 2

Tijd om jouw plan klaar te stomen voor het eindevent over 4 weken. Tijdens een laatste werksessie leer je over de kracht van presenteren en storytelling. Hoe kunnen jullie het idee zo goed mogelijk over de bühne brengen? Wat heb je daar allemaal voor nodig?

Aan de slag

Je hebt nu nog ruim de tijd om met je team en met hulp van een coach te werken aan een knallende presentatie van jouw idee. Voordat je dan echt gaat presenteren, houden we nog een generale repetitie. Presenteren is niet iets wat je dagelijks doet en daarom is het fijn om eerst even te proberen.

Eindevent

Tijdens het eindevent krijg je het podium om jouw resultaat van het drie maanden traject te presenteren voor een 'jury van mogelijkmakers'. Partijen die jou verder kunnen en willen helpen om het idee (waar jij te alle tijde eigenaar van blijft) te realiseren. Geen jury om jouw idee te bekritiseren, maar vooral om je nóg verder te helpen.

Na afloop

Presentatie gehad. En nu? Écht aan de slag! Ideeën en ambities waarmaken! Partners van de Dutch Dairy Challenge blijven voor minimaal 6 maanden na het traject beschikbaar voor ondersteuning en advies.

Voorwaarden voor deelname

Inschrijven kan tot en met 14 februari 2021. Wat willen we van je weten?

 • Persoonlijke gegevens van de hoofd-inschrijver (melkveehouder)
 • Persoonlijke gegevens van andere teamleden – maximaal 3
 • Rolverdeling in het team 
 • Wensen voor uitbreiding van je team: welke kennis, kennissen of kunde heb je nog nodig om het idee verder uit te werken?
 • Een zo uitgebreid mogelijke omschrijving van jouw/jullie vernieuwende idee/ambitie in het kader van ‘HOUDEN VAN KOEIEN IN 2050’. Als je nog geen omlijst idee hebt maar wel een brandende ambitie, mag je die ook beschrijven.
 • Optioneel aangevuld met een kort filmpje waarin je over het idee vertelt en/of een eerste schets van het idee

Eigendom

Het is belangrijk om te weten dat jouw idee of ambitie altijd van jou blijft. Tenzij je dit natuurlijk naar eigen wens anders inricht. De Dutch Dairy Challenge werkt niet met contracten of geheimhoudingsverklaringen. De meerwaarde van het initiatief zit hem namelijk ook in de factor co-creatie. Concreet betekent dit dat collega melkveehouders en andere kennispartijen (alleen wanneer jij dat wil) mee kunnen denken om jouw idee tot een succes te brengen. De partners (initiatiefnemers DDC) tekenen een verklaring waarin zij aangeven dat de ideeën eigendom zijn en blijven van de melkveehouders.

Het selectieproces

Aanmelden voor de Dutch Dairy Challenge 2021 kan tot en met 14 februari 2021. Waar nodig verlengen we de inschrijfperiode. Daarna gaat een selectiecommissie om tafel om alle inzendingen te beoordelen op basis van onderstaande criteria. Iedereen ontvangt twee weken na sluiten van de inschrijfperiode persoonlijk bericht. 

Beoordeling

De inzendingen worden door de jury beoordeeld op basis van onderstaande factoren:

 1. Potentiële maatschappelijke/sociale impact en waarde
 2. Potentiële ecologische en landschappelijke impact en waarde
 3. Potentiële economische impact en waarde (business potentie - verdienmodel)
 4. Verandervermogen – creatieve invalshoek (bijv. verrassende samenwerkingen, cross-sectoraal denken)
 5. Relevantie (mate waarin het idee / de ambitie aansluit bij de huidige/toekomstige tijdsgeest)
 6. Potentiële impact op gezondheid van de omgeving
 7. Potentiële impact op dierenwelzijn

Kans op deelname

Met jouw inzending maak je kans om deel te nemen aan het drie maanden innovatieprogramma. Dit alles onder begeleiding van een persoonlijke coach. Het is niet vanzelfsprekend dat je gegarandeerd een plaats bemachtigd. Na sluiten van de aanmeldperiode (14 februari 2021) selecteert de selectiecommissie 8 aanmeldingen die doorgaan. Deelnemers ontvangen twee weken na sluiten van de inschrijfperiode bericht.

Aanmeldingen die tijdens deze voorselectie ‘buiten boord’ vallen, helpen we op een andere manier (een stapje) verder. We bekijken o.b.v. de inhoud van de aanmelding of we je kunnen koppelen met partijen uit het netwerk van de initiatiefnemers. Zo werkt de Dutch Dairy Challenge voor alle inschrijvers in meerdere of mindere mate als aanjager van vernieuwing op het eigen boerenerf.