DEELNEMERS DUTCH DAIRY CHALLENGE 2021

Hoe gaan we er voor zorgen dat we in 2050 nog steeds koeien houden én van koeien houden?

Uit 32 aanmeldingen voor de pilot-editie in regio Noord-Limburg en Oost-Brabant, zijn acht diverse ideeën geselecteerd voor deelname aan het DDC-programma. Het programma  loopt van 20 april tot en met 13 juli 2021. De uitdaging voor de deelnemende teams tijdens de Dutch Dairy Challenge is het succesvol toetsen van hun ideeën in de praktijk (valideren), om zo na afloop verzekerd te zijn dat hun idee het allerbeste idee is. Onderstaand bieden we een overzicht van de acht deelnemende ideeën, de melkveehouders achter het idee en de coaches. Wie wordt de winnaar van de Dutch Dairy Challenge 2021?

Hooimelk

De Hooimelkmethode is een kans voor de toekomst van de melkveesector. De melkveehouder kent deze methode uit Zwitserland en beschikt over een geschikte stal voor de toepassing ervan. Op dit moment is het bedrijf zelfvoorzienend in ruwvoer met een combinatie van mais en gras. Het mais wil de melkveehouder vervangen voor kruidenrijk grasland en het gras drogen om in de winter te kunnen voeren. Dit zorgt tevens voor meer eiwit van eigen land, een betere bodem die meer water vasthoudt met minder uitspoeling, een betere verteerbaarheid voor koeien en daardoor minder uitstoot in de mest.

Melkveehouder
Kees Peeters - Mts. Peeters, Kessel

Coach
Jakob Brand - Rabobank

Veestapel met de langste levensduur + welzijnsstal 

Dit is een combinatie van twee aanmeldingen.

Een omgeving creëren die optimaal is ingericht op het genetische potentieel van de koe. Enerzijds betekent dit koeien houden die zo lang mogelijk ‘meegaan’ (langere levensduur) en de mest van de koeien optimaal benutten m.b.v. een zand-mest scheider. Anderzijds willen de melkveehouders met de inrichting van een welzijnsstal de hoogste gezondheid nastreven om zo het optimale uit de koe te halen. Onder andere door aanpassingen in de stal, met zand in de ligboxen en eventueel een rubberen vloer. Als melkveehouderij kunnen we hier een wereldprestatie van formaat van maken.

Melkveehouders
- Rob van Creij - Van Creij Dairy, Haps
- Mart Arts - VOF Arts Peters / Melktap De Kamphoeve, Overloon

Coach
Wilco de Bruin - Agrifirm

Membraan destillatie van mest + waterstofproductie i.c.m. mestvergisting

Via membraan destillatie water uit de mest halen, welke middels peilgestuurde drainage wordt teruggebracht naar de akkers. De dikke fractie wordt ingezet als bodemverbeteraar. Op deze manier wordt de kringloop gesloten en is er minder transport van mest en ook minder aanvoer van chemische kunstmest nodig. Dit zorgt tevens voor een vermindering van chemicaliën in de bodem en het voedsel. Het water is tevens geschikt voor de productie van waterstof, waarmee de boer zijn eigen auto’s en tractoren van duurzame brandstof kan voorzien.

Melkveehouder
Ben Alders - Rundveebedrijf Alders VOF, Overloon

Coach
Tomek de Ponti - Wageningen UR

Particulier gefinancierd grondfonds

Het is een maatschappelijke wens om de melkveehouderij te extensiveren en meer lokale kringlopen te sluiten. Financiering van grond via de traditionele weg is een uitdaging, o.a. door de stijgende grondprijzen. Een particulier gefinancierd grondfonds biedt hiervoor een oplossing. Het grondfonds koopt landbouwgrond en geeft deze in gebruik aan een melkveebedrijf. Tevens kan het fonds eisen stellen m.b.t. duurzaamheid en grondgebruik. Particulieren ontvangen een rentevergoeding. Zo creëren we meer verbinding tussen boer en burger, geven we invulling aan maatschappelijke wensen en zorgen we ervoor dat de melkveehouderij verder kan verduurzamen en ontwikkelen.

Melkveehouder
Emiel de Bruijn, mts De Bruijn / De Bruijn Agro Advies, Haps

Coach
Liza Simons - Een andere aanpak, agrarische coaching

Toffeegras - grashooi uit natuurgebieden opwaarderen naar hoogwaardig voer voor melkvee

Rondom natuurgebieden is een drang naar extensivering en behoud van graslanden. Met een vernieuwende conserveringsmethode kan het gewonnen gras uit deze gebieden worden omgezet naar hoogwaardig voer voor melkvee. Voer waarvan de smakelijkheid én de benutting aanzienlijk wordt verhoogd. Dit kan een manier zijn om Natuurinclusieve landbouw meer rendabel te maken voor de melkveehouder.

Melkveehouder
Bennie Aarts - Geitenfarm de Bergenweg, Leveroy

Coach
Didy Arnold - Limburgse Land- en Tuinbouwbond  (LLTB)

BoeralsBuur

Het melkveebedrijf toekomstbestendig maken door met Natuurinclusieve landbouw op een verantwoorde manier gewassen te telen en het bedrijf uit te breiden met kleinschalige duurzame veehouderijconcepten. Met de producten van het bedrijf wil de melkveehouder, welke boert aan de rand van de stad, een wekelijks variërend pakket boerderijproducten aanbieden aan consumenten binnen een staal van 3 km van het bedrijf. Daarnaast biedt de boerderij een fijne vergader- en leerplek in het groen. Mede door een verdere verbreding van het verdienmodel hoopt de melkveehouder bij te dragen aan verbinding tussen de boerderij en de nabije (stedelijke) omgeving.

Melkveehouder
Peter van den Broek - De Rottein VOF, Waalre

Coach
Rob Huinink - Huinink Consult

‘(Af)geserveerde koe’ 

Het melkveebedrijf, verscholen als een groen eiland midden in Nationaal Park ‘de Maasduinen’, ziet kansen om afgemolken koeien (koeien die geen melk meer geven) extra functies te geven. Nu worden deze koeien vaak naar een anoniem slachthuis gebracht, terwijl het vlees van deze kwalitatief goed gevoerde koeien ook perfect lokaal afgezet kan worden. Daarbij komt dat een koe van deze melkveehouder hierdoor nog van een mooi ‘pensioen’ kan genieten als natuurbeheerder in het aangrenzende natuurgebied. De melkveehouder ziet dit als een transitie van zijn rol als boer naar gastheer van het land, de Landwaard.

Melkveehouder
Rik Zeegers - Zeegers melkvee, Wellerlooi

Coach
Cecile Snijders - Breinkracht

Experience Center

De melkveehouder wil in het kader van 100% transparantie een beleving maken van zijn boerderij. Letterlijk ondernemen in een glazen huis. Op dit moment kunnen voorbijgangers al 365 dagen per jaar meekijken in de stal vanaf een speciaal kijkpunt. In de toekomst wil de melkveehouder zijn bedrijf uitbreiden tot een modern Experience Center. Hier worden de producten geproduceerd en kunnen mensen terecht voor een beleving van het bedrijf, de agrarische sector en de landschappelijke omgeving. Compleet met horeca, winkel, speeltuin, kinderboerderij, workshops en educatieve activiteiten.

Melkveehouder
Mark van Lipzig & Ineke Haast - Brosa Farming & Zuivel van Nu BV, Velden

Coach 
Merijn Luijkx - Rabobank